Sunday, June 27, 2010


Harapan Itu Masih Ada


Adakah suatu bangsa yang menjadi besar ketika warganya tidak peduli dan terpecah belah


Adakah negara yang menjadi kuat ketika pemimpinnya masih bicara “aku” dan bukan “kita”


“Pemilu”(Pilihanraya) itu saudara , tidak seharusnya membuat kita menjadi pilu


Mengsukseskannya menjadikan kita sebahagian dari solusi untuk negeri ini


Kerana memang saudara , Harapan Itu Masih Ada..Hidayat Nur Wahid ~ Ketua MPR Indonesia ~Presiden PKS


No comments: